Drukuj

Terapia i rehabilitacja indywidualna, rodzinna, zajęcia grupowe, interwencje profilaktyczne w terenie

 Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów – 2013r.

 

Zmiany cywilizacyjne doprowadziły do sytuacji w której życie społeczne zaczyna się kierować prawami często destrukcyjnie wpływającymi na zdrowie psychiczne. Krążąca wokół nas agresja niszczy relacje między ludzkie, frustracja tworzy napięcia w strukturach społecznych.

Drukuj

Terapia Rodzin - Wspomaga Terapię Uzależnień

Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Andrychów – 2012r.

Głównym celem jakie zamierzamy zrealizować w ramach zadania publicznego jest przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez stworzenie oferty w zakresie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Andrychów.

W Gminie Andrychów działa kilka placówek świadczących pomoc w zakresie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu. Jednak cześć problemów, których doświadczają rodziny dotknięte problemem uzależnień pozostaje nierozwiązana.